00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12 Telefon - Radca Prawny Rafał Feldo tel. +48 604 919 411 Radca Prawny Rafał Feldo Warszawa e-mail: radca@feldo.pl

Listę zwolnień z ZUS już można stosować do zleceniobiorców

 Najnowsze orzeczenie TK z 16 lutego 2010r. (P 16/09), przy zastosowaniu odpowiedniej wykładni prawnej, zaprezentowanej przeze mnie szeroko na łamach „Rzeczpospolitej” z dnia 5.03.2010r. w artykule „Więcej dla zleceniobiorcy, mniej na składki” oraz rozwinięciu w dodatku „Dobra Firma” w artykule „Listę zwolnień z ZUS już można stosować do zleceniobiorców” umożliwiłaby, w zależności od skali korzystania z usług zleceniobiorców, znaczne oszczędności, w związku z wyłączeniem szeregu pozycji z podstawy wymiaru składek. Skoro § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nnr 161, poz. 1106 ze zm.) jest niezgodny z konstytucją dlatego, że nie obowiązuje zleceniobiorców, to również pozostałe jego przepisy są w tym zakresie z konstytucją niezgodne. Oczywiście nie wszystkie regulacje w praktyce będą miały zastosowanie do zleceniobiorców. Z uwagi na to, że sądy same mogą rozstrzygać o konstytucyjności przepisów rozporządzeń, to rozpatrując sprawy i mając na względzie wskazane orzeczenie TK, powinny rozstrzygać zgodnie z konstytucją – a więc zastosować przepisy rozporządzenia składkowego również do zleceniobiorców.

Rafał Feldo

Radca prawny, należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

2018 Rafał Feldo

 

Działalność zawodową Rafał Feldo prowadzi od 2000 r. pracując w kancelarii adwokackiej, a następnie radcy prawnego. Od 2002 r. radca prawny Rafał Feldo współpracował...

adres icon contact

ADRES

00-508 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12

phone icon contact

TELEFON

tel. 604 919 411
tel./fax: (22) 621 87 30

mail icon contact

E-MAIL

e-mail: radca@feldo.pl

Copyright © 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Feldo. Wszelkie prawa zastrzeżone.