00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12 Telefon - Radca Prawny Rafał Feldo tel. +48 604 919 411 Radca Prawny Rafał Feldo Warszawa e-mail: radca@feldo.pl

Rezstrukturyzacja zobowiązań wobec ZUS

 

Wnioskodawca występujący wobec ZUS z propozycją umorzenia zaległości, ma pełną swobodę w wyborze należności, których umorzenia się domaga – może żądać umorzenia w całości lub w części niektórych tylko składek, samych odsetek, dodatkowej opłaty, kosztów upomnienia lub kosztów egzekucyjnych, a może teżłączyć swoje żądania w ramach tych należności. Podstawa prawna w całości lub części samych odsetek za zwłokę od składek zawarta jest w art. 28 ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 3a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tak też WSA w wyroku z 25.06.2009r., IIISA/Gl 268/09). W sytuacji, gdy nie ma podstaw do umorzenia należności, można wystąpić o rozłożenie zobowiązań na raty.Więcej przeczytać można w moim artykule “Czasem lepiej zabiegać o raty niż o umorzenie”, w Rzeczpospolitej – Dobr Firma z dnia 7 kwietnia 2010r.

Rafał Feldo

Radca prawny, należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

2018 Rafał Feldo

 

Działalność zawodową Rafał Feldo prowadzi od 2000 r. pracując w kancelarii adwokackiej, a następnie radcy prawnego. Od 2002 r. radca prawny Rafał Feldo współpracował...

adres icon contact

ADRES

00-508 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12

phone icon contact

TELEFON

tel. 604 919 411
tel./fax: (22) 621 87 30

mail icon contact

E-MAIL

e-mail: radca@feldo.pl

Copyright © 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Feldo. Wszelkie prawa zastrzeżone.