00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12 Telefon - Radca Prawny Rafał Feldo tel. +48 604 919 411 Radca Prawny Rafał Feldo Warszawa e-mail: radca@feldo.pl

Dane teleadresowe

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Feldo

Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12
00-508 Warszawa

Kancelaria mieści się vis-a-vis Domu Handlowego CEDET/“SMYK”. Wejście od ulicy Kruczej.

http://www.feldo.pl

tel.: 604 919 411, tel./fax: (22) 621 87 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  • Administratorem danych osobowych klientów Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Feldo („Kancelaria“) jest radca prawny Rafał Feldo.
  • Wszelki sprawy związane z ochroną danych osobowych proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umów na świadczenie usług prawnych lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. (Artykuł 6 RODO). Dane osobowe mogą zostać użyte również  wykorzystane w celu wykonania ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych, ustalania i dochodzenia roszczeń, funkcji statystycznych, obsługi rozliczeń finansowych, a w tym wystawiania dokumentów finansowych i ich przechowywania zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  • Odbiorcą danych osobowych mogą być instytucje i organy publiczne, strony postępowań i ich pełnomocnicy, firma prowadząca księgi rachunkowe Kancelarii.
  • W uzasadnionych przypadkach, z racji interesu prawnego klienta, dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego w ramach czynności niezbędnych do prawidłowego udzielenia pomocy prawnej. Kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w siedzibie Kancelarii.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności w obszarze księgowości lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń w stosunku do Kancelarii.
  • Każdy klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadkach prawem przewidzianych. 
  • Każdy klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu, który będzie jego następcą, w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usług prawnych. Z racji wymagań ustawowych, klienci są zobowiązani do podania danych osobowych zgodnych z wymaganiami postępowania, które jest przedmiotem pomocy prawnej udzielanej przez kancelarię. Konsekwencją niepodania stosownych danych osobowych na poszczególnych etapach postępowania będzie konieczność zawieszenia pomocy prawnej do czasu udostępnienia odpowiednich informacji.
  • Strona internetowa Kancelarii nie zawiera żadnych automatycznych programów służących do automatycznej analizy danych i ich profilowania.

adres icon contact

ADRES

00-508 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12

phone icon contact

TELEFON

tel. 604 919 411
tel./fax: (22) 621 87 30

mail icon contact

E-MAIL

e-mail: radca@feldo.pl

Copyright © 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Feldo. Wszelkie prawa zastrzeżone.