00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12 Telefon - Radca Prawny Rafał Feldo tel. +48 604 919 411 Radca Prawny Rafał Feldo Warszawa e-mail: radca@feldo.pl

Zasady rozliczeń

Przedstawiamy informacje umożliwiające wybór optymalnego sposobu rozliczania się z nami. W celu dostosowania się potrzeb poszczególnych klientów Kancelaria proponuje kilka możliwych sposobów rozliczeń:

Rozliczenia godzinowe

Przy tym sposobie rozliczeń każdy z Klientów płaci wynagrodzenie jedynie za czas poświęcony na zleconą pracę. W przypadku braku zleceń Klient nie ponosi żadnych wydatków. Rozliczenie czasu pracy przedstawiane jest comiesięcznie w tabeli (załącznik do faktury). Czas pracy liczony jest w systemie dziesiętnym z założeniem minimalnej jednostki rozliczeniowej 10 minut. Klient ma prawo kontroli czasu pracy oraz może uzyskać informację o potencjalnym czasie pracy nad danym zagadnieniem. Standardowo stawki godzinowe obejmują nie tylko wynagrodzenie, ale również pozostałe koszty obsługi (połączenia telefoniczne, korespondencję itp.). Pewne koszty dodatkowe są jednak refakturowane po ustaleniach z klientem (np. koszty specjalnych przesyłek, koszty dojazdów na rozprawy poza Warszawą, koszty tłumaczeń, opłaty skarbowe itp).

Rozliczenia ryczałtowe

Na życzenie Klienta możliwe jest określenie ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego za prowadzenie stałej obsługi prawnej. Możliwe jest też ustalanie ryczałtów za prowadzenie konkretnej sprawy. System ten jest korzystny w sytuacji gdy Klient pragnie z góry znać koszty miesięcznej obsługi lub koszty prowadzenia danej sprawy. Przy tym sposobie rozliczeń Klient nie ponosi w zasadzie żadnych dodatkowych kosztów stałej obsługi. W zależności od indywidualnych potrzeb, po ustaleniach z Klientem rozliczane są koszty delegacji oraz niektóre koszty administracyjne. Przy dużej ilości spraw sądowych, dodatkowemu ryczałtowemu rozliczeniu podlega udział w rozprawach. Stawka jest wynikiem negocjacji, zależy od wielkości przedsiębiorstwa i ilości zlecanych spraw.

Rozliczenie mieszane (ryczałtowo-godzinowe)

Rozliczenie obejmuje pewien ryczałt wynagrodzenia z ustalonym w nim limitem godzin pracy dla danego klienta, połączony z rozliczeniem godzinowym za dalsze działania. Koszt tak ustalonych godzin pracy jest niższy niż godzin rozliczanych bez ryczałtu. Kancelaria prowadzi ewidencję godzin pracy, informując klienta o przekroczeniu ustalonych limitów. Również w tym wypadku szczegółowe rozliczenie wszystkich godzin podawane jest w tabeli (załącznik do faktury). W pozostałym zakresie sposób rozliczenia podobny jest do rozliczenia godzinowego.

Rozliczenie cennikowe

Rozliczenie stosowane jest głównie przy sprawach windykacyjnych. Ustalane są wówczas stawki za prowadzenie każdej sprawy i związane z tym czynności. Pamiętać należy, iż w wypadku spraw przed sądem koszty sprawy ponosi ostatecznie strona, która proces przegrywa (sąd przysądza zwrot kosztów od strony przeciwnej).

 


 

Możliwe jest niejednorodne ustalanie sposobu wynagrodzenia. Przykładowo rozliczenie części spraw ryczałtowo, części zaś wg cennika lub godzinowo.

Wybór dogodnego sposobu wynagrodzenia uzależniony jest przede wszystkim od zakresu pomocy prawnej oraz od wielkości obsługiwanego przedsiębiorstwa. Zdając sobie sprawę z niemożności pełnej oceny wszystkich aspektów współpracy i to zarówno po stronie Klienta jak i Kancelarii, w początkowej fazie proponujemy zawarcie umowy na czas określony, około 3 miesięcy z możliwością renegocjowania kontraktu po tym okresie.

Szczegóły dotyczące propozycji współpracy oraz związanych z tym rozliczeń z chęcią przekażemy w trakcie bezpośredniego spotkania lub w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

adres icon contact

ADRES

00-508 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12

phone icon contact

TELEFON

tel. 604 919 411
tel./fax: (22) 621 87 30

mail icon contact

E-MAIL

e-mail: radca@feldo.pl

Copyright © 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Feldo. Wszelkie prawa zastrzeżone.