00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12 Telefon - Radca Prawny Rafał Feldo tel. +48 604 919 411 Radca Prawny Rafał Feldo Warszawa e-mail: radca@feldo.pl

Rafał Feldo

DSC 4694 1 Rafał Feldo

Radca prawny, należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, co zapewnia wykonywanie czynności zawodowych według najwyższych standardów i etyki zawodowej.

Osiągnięcia naukowe

 • Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w zakresie prawa przewozowego.
 • Egzamin radcowski przeprowadzony w listopadzie 2004r. w OIRP w Warszawie.
 • Egzamin sędziowski przeprowadzony w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie w kwietniu 2002r.
 • Studia podyplomowe na kierunku Finanse – Rachunkowość przy UMCS w Lublinie – zakończone w czerwcu 2003r.

Doświadczenie zawodowe

 • Działalność zawodową Rafał Feldo prowadzi od 2000r., od 2005 prowadząc własną kancelarię.
 • Zasiadał w Radzie Nadzorczejspółki Elektrownie Wodne Sp. z o.o. w Grupie Kapitałowej ENEA (w okresie przed inkorporacją z ENEA Wytwarzanie S.A.)
 • Kierował Wydziałem Organizacyjno – Prawnym w ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Jako menadżer projektówzrealizował kluczowe ww. dla Grupy ENEA zadania inwestycyjne i restrukturyzacyjne bezpośrednio współpracując z Zarządem, jak i wyższą kadrą ENEA Wytwarzanie S.A., koordynując prace i kierując zespołami zadaniowymi, w tym z sukcesem z końcem 2013r., wdrażając projekt Organizacji Handlu Hurtowego w Grupie ENEA, oraz projekt Integracji Obszaru Wytwarzania Grupy ENEA
 • kierował obszarem prawnym Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego sp. z o.o. w Warszawie,
 • Zasiada w Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej w charakterze członka o statusie eksperta prawnego
 • Jest egzaminatorem z prawa cywilnego i postępowania cywilnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, powoływanym przez Ministra Sprawiedliwości na egzaminy radcowskie
 • Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego

Przykładowe projekty

Od 2002 r. radca prawny Rafał Feldo współpracował z kancelarią, gdzie uczestniczył lub kierował przygotowywaniem poszczególnych kompleksowych projektów, z których najistotniejsze zostały poniżej wymienione:

 • Udział w pracach nad opracowaniem projektów umów konsorcjów bankowych i umów kredytów konsorcjalnych wraz z umowami dotyczącymi zabezpieczeń opracowywanymi przez Kancelarię, udział w pracach nad opracowywaniem przez Kancelarię wewnętrznych regulaminów banków w tym regulaminach rachunków bankowych;
 • Specjalizacja w zagadnieniach procesowych w ramach odbytej aplikacji sądowej, opracowywanie pism w postępowaniu przed sądami i przed organami administracji, na wszystkich etapach postępowania, przed I i II instancją;
 • Koordynacja procesów z zakresu prawa przewozowego na rzecz PKP CARGO S.A.;
 • Udział w pracach nad wykonaniem analiz prawnych sporządzonych w latach 2002-2005: Kompanii Spirytusowej WRATISLAVIA S.A., Polmos Kutno S.A., PHU POLANIK, Cukrowni Borowiczki S.A., Cukrowni Brześć Kujawski S.A., Cukrowni Częstocice S.A., Cukrowni Dobrzelin S.A., Cukrowni Gryfice S.A., Cukrowni Janikowo S.A., Cukrowni Klementów S.A., Cukrowni Kluczewo S.A., Cukrowni Krasnystaw S.A., Cukrowni Kurszwica S.A., Cukrowni Leśmierz S.A., Cukrowni Lublin S.A., Cukrowni Łapy S.A., Cukrowni Malbork S.A., Cukrowni Mała Wieś S.A., Cukrowni Nakło S.A., Cukrowni Nowy Staw S.A., Cukrowni Opole S.A., Cukrowni Pruszcz Gdański S.A., Cukrowni Rejowiec S.A., Cukrowni Sokołów S.A., Zespołu Cukrowni Toruńskich S.A., Fabryki Cukru w Tucznie S.A., Cukrowni Werbkowice S.A., Cukrowni Wożuczyn S.A., Cukrowni Żnin S.A., Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Zakładu Aparatury „Chemar” sp. z o.o., Zakładu Armatury „Chemar” sp. z o.o.,Zakładu Rurociągów „Chemar” sp. z o.o., Zakładu Tłocznia „Chemar” sp. z o.o., Medesa sp. z o.o., Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., Zakładów Chemicznych „Police” S.A., Ciepłowni „Łańcut” sp. z o.o., Krajowej Spółki Cukrowej S.A.;
 • Obsługa podmiotów gospodarczych, w tym przeprowadzanie szczegółowej analizy połączenia spółek kapitałowych oraz opracowanie projektów aktów niezbędnych do sfinalizowania tego procesu;
 • Udział w pracach prawnych procesu połączenia 22 cukrowni z Krajową Spółką Cukrową S.A., w tym przygotowywaniu projektów dokumentów korporacyjnych niezbędnych w toku tego procesu;
 • Opracowanie części prawnej prospektu emisyjnego ZCh „POLICE” S.A. w związku z wprowadzenie akcji spółki do publicznego obrotu – oraz prospektu emisyjnego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na potrzeby trwającego procesy prywatyzacji sektora cukrowego;
 • Udział w pracach Kancelarii nad wykonaniem analizy stanu prawnego majątku PKP (na zlecenie EBOIR);
 • Uczestnictwo w procesie tworzenia i oceny nowej struktury organizacyjnej i prawnej Polskich Kolei Państwowych, w tym w utworzeniu holdingu PKP S.A. oraz spółek zależnych: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity sp. z o.o., PKP CARGO S.A., PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., PKP Energetyka Spółka z o.o., Farmacja Kolejowa sp. z o.o., Ferpol sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza – Szerokotorowa sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska sp. z o.o., PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.;
 • Opracowywanie analizy prawnej dokumentacji dotyczącej nieściągalnych wierzytelności kredytowych na potrzeby planowanej sprzedaży tych wierzytelności i współpracy z funduszem sekurytyzacyjnym dla Banku BPH S.A.;
 • Udział w przeprowadzeniu analizy stanu prawnego ok. 1500 nieruchomości w Polsce na potrzeby trwającego procesu prywatyzacji sektora paliwowego w Polsce dla Gaz-System S.A.;
 • Współpraca przy realokacji infrastruktury kolejowej między PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. a PKP Intercity S.A. w ramach wykonywania strategii rządowej, dochodzenie roszczeń z zakresu rękojmi i gwarancji dot. taboru kolejowego;
 • Współpraca we wdrażaniu nowych form działalności RUCH S.A. w ramach rozwoju konkurencyjności Spółki;
 • Współpraca przy procesie komercjalizacji Poczty Polskiej oraz opracowywaniu planu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną, 
 • Prace analityczne nad rozwiązaniami co do zakresu działania i wdrożenia platformy usług administracji publicznej ePUAP;
 • Współpraca w pracach analitycznych dotyczących konsolidacji spółek w ramach Grupy Bumar;
 • Opracowanie wariantowej koncepcji połączenia Warsaw Airport Services Sp. z o.o. oraz WAS-KRK Airport Services Sp. z o.o. i wdrożenie połączenia w formie inkorporacji;
 • Współpraca przy analizach połączenia Welcome Airport Services Sp. z o.o. z GDN Airport Services Sp. z o.o., POZ Airport Services Sp. z o.o. oraz SZZ Airport Services Sp. z o.o.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Feldo wykonywała lub wykonuje m.in. następujące zlecenia:

 • Obsługa projektu LEOLIFE na rynku ubezpieczeń osobowych na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń GENERALI Życie S.A.;
 • Pomoc w utworzeniu spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz opiniowaniu szeregu regulacji wewnętrznych spółki oraz ogólnych warunków ubezpieczeń określonych produktów;
 • Obsługa bieżąca spółki IMS Poland Ltd. sp. z o.o. na rynku usług wspierających branżę farmaceutyczną pod kątem analitycznym
 • Analiza prawno – podatkowa i przygotowanie sposobów wejścia na rynek polski jednego z największych koncernów farmaceutycznych.
 • Obsługa bieżąca oraz skomplikowanych postępowań sądowych, których stroną była Elektrownia Kozienice S.A.;
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu pozyskiwania tytułu prawnego do nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowych, infrastrukturalnych, m.in. na zlecenie międzynarodowego koncernu energetycznego Vattenfall; 
 • prowadzenie „Szkoleń dla Infrastruktury”  we współpracy ze Studiem PR – w zakresie m.in. służebności przesyłu, czynników wpływających na procesy budowlane.
 • prowadzenie spraw spornych na rzecz ISD Huta Częstochowa sp. z o.o.
 • analiza prawna relacji z kontrahentami na rzecz Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury S.A.
 • udział w reorganizacji Obszaru Handlu Hurtowego w Grupie ENEA i ustaleniu zasad funkcjonowania Elko Trading Sp. z o.o. a następnie ENEA Trading sp. z o.o., w tym przygotowanie i wdrożenie nowych regulacji
 • udział w zapewnieniu finansowania i procesie negocjacji umów o emisję obligacji korporacyjnych na rzecz ENEA Wytwarzanie S.A. na łączną kwotę 4.000.000.000,00 zł.;
 • obsługa postępowań w przedmiocie zamówień publicznych przed KIO i Sądami, w tym kluczowe postępowanie zakończone sukcesem, w przedmiocie zamówienia publicznego na budowę bloku nr 11 o mocy 1075MW brutto w Enea Wytwarzanie S.A. (odwołującymi w poszczególnych zakresach były spółki Alstom, COVEC, Hitachi Power Europe);
 • bieżące doradztwo oraz koordynacja wparcia prawnegokluczowego projektu Grupy ENEA - budowy bloku nr 11 o mocy 1075MW brutto w Enea Wytwarzanie S.A.
 • przeprowadzanie projektu reorganizacji w Grupie Kapitałowej ENEA poprzez koordynowanie prac i wdrażanie Integracji Obszaru Wytwarzania w ramach ENEA Wytwarzanie S.A. (w tym przygotowanie i wdrożenie nowych regulacji), obejmującej wszelkie źródła wytwórcze (elektrownie systemowe, elektrociepłownie, elektrownie wodne, farmy wiatrowe, biogazownie), a następnie rozpoczęcie procesu wdrażania Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Grupie ENEA;
 • bieżące doradztwo oraz zarządzanie i koordynacja wsparciem prawnym Szpitali, wsparcie kluczowego procesu organizacyjnego, w tymprzeglądu akredytacyjnego i uzyskania przez Szpital Certyfikatu Akredytacyjnego udzielanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz przebudowy budynków, modernizacji;
 • koordynowanie i realizacja obsługi bieżącej spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej
 • koordynowanie i realizacja obsługi bieżącej Centralnego Ośrodka Sportu, w tym obsługa projektów inwestycyjnych dot. infrastruktury sportowej;
 • realizacja obsługi projektu zaangażowania na budowie bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II” realizowanej na rzecz Tauron Wytwarzanie S.A.
 • realizacja obsługi bieżącej i projektów inwestycyjnych w modernizacje istniejących oraz odtworzenie mocy wytwórczych poprzez budowę nowego źródła z wykorzystaniem energii odnawialnej, w tym żródła kogeneracyjnego w przedsiębiorstwach energi cieplnej celem dostosowania do nowych obowiązków (BAT, IED);
 • realizacja obsługi projektu inwestycyjnego w branży energetycznej  oraz wsparcia realizacji projektów budowlanych i montażowych w branży energetycznej na rzecz wykonawców (w tym zakresów konstrukcyjnych, mechanicznych, AKPiA).

 

 

Funkcja: Radca prawny

Stanowisko: Partner Zarządzający

Obszarem zainteresowań prawnych Pani Katarzyny jest prawo gospodarcze, prawo cywilne oraz prawo handlowe. Specjalizuje się m.in. w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw (w tym M&A), ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego, jak również obrotu nieruchomościami. 

Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia i kompleksowej obsługi zagadnień korporacyjnych i rejestrowych wszelkich podmiotów (przedsiębiorców, spółek, stowarzyszeń zarówno prowadzących działalność, jak i nie prowadzących działalności gospodarczej). Pełniła funkcję zastępcy Kierownika Wydziału organizacyjno – prawnego ENEA Wytwarzanie S.A. Na rzecz ENEA Wytwarzanie S.A. kierowała zespołem projektowym w zakresie zarządzania zmianą w organizacji oraz nadzoru właścicielskiego w ramach projektu Integracja Obszaru Wytwarzania Grupy Kapitałowej ENEA.

Kieruje obszarami prawnymi klientów Kancelarii o złożonych strukturach organizacyjnych na czele komórek organizacyjnych dedykowanych wsparciu prawnemu (Działy Prawne).

Funkcja: Radca prawny

Stanowisko: Partner

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych, prawie spółdzielczym, prawie finansów publicznych, procesowym.

Wspiera klientów zajmując się kompleksowym wsparciem w ramach bieżącej obsługi prawnej.

W stopniu zaawansowanym posługuje się językiem angielskim oraz językiem francuskim. 

 

 

Funkcja: radca prawny

Stanowisko: Partner

W Kancelarii zajmuje się bieżącym doradztwem i obsługą przedsiębiorców, w tym w charakterze „in house lawyer” w zakresie obsługi bieżącej wraz z radcą prawnym oraz sporami sądowymi.

Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa gospodarczego jak również szeroko rozumianego prawa prywatnego z naciskiem na aspekty procesowe. Wspiera projekty prowadzone przez Kancelarię w branży energetycznej oraz zagospodarowania odpadów. Prowadzi projekty w zakresie prawa sportowego. 

Włada w stopniu zaawansowanym językiem angielskim oraz hiszpańskim, posiada międzynarodowy dyplom sygnowany przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego Hiszpanii DELE z języka hiszpańskiego.

Zespół nasz ponadto składa się z pozostałych radców prawnych, adwokatów, aplikantów, prawników, a także  specjalistów związanych z Kancelarią stałymi umowami, w tym ze specjalistami z poszczególnych dziedzin prawa, którzy działają na rzecz klientów w ramach obsługi Kancelarii, w zakresie dostosowanym do potrzeb i oczekiwań klienta. Jeżeli zakres zadań wymaga znacznego wsparcia organizacyjnego mamy możliwość dowolnego zwiększenia zakresu wsparcia.

W zakresie branży paliwowej, energetycznej oraz medycznej posiadamy wykwalifikowane funkcjonujące obecnie zespoły radców prawnych na terenie Polski, którzy realizują bieżące i stałe koordynowane wsparcie prawne i projektowe.

Kancelaria obsługuje m.in. klientów i inwestycje na Śląsku, w tym posiadając radcę prawnego w ramach zespołu w Katowicach, a także adwokata na obszar południa Polski, celem zapewnienia niezwłocznego czasu reakcji.

adres icon contact

ADRES

00-508 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12

phone icon contact

TELEFON

tel. 604 919 411
tel./fax: (22) 621 87 30

mail icon contact

E-MAIL

e-mail: radca@feldo.pl

Copyright © 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Feldo. Wszelkie prawa zastrzeżone.