00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12 Telefon - Radca Prawny Rafał Feldo tel. +48 604 919 411 Radca Prawny Rafał Feldo Warszawa e-mail: radca@feldo.pl

Zmiana linii orzeczniczej SN w zakresie przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z umowy spedycji

 

Po roku rozpatrywania podobnych spraw przez Sąd Najwyższy, w najnowszym orzeczeniu z dnia 16 grudnia 2009r. Sąd potwierdził ostatecznie w całości słuszność podnoszonych przez Kancelarię argumentów wskazujących na konieczność stosowania do rozstrzygania kwestii przedawnienia roszczeń odszkodowawczych za niewykonanie/niewłaściwe wykonanie umowy spedycji przepisów ogólnych, tj. art. 471 i nast. k.c. oraz art. 118 i nast. k.c., a niedopuszczalności posługiwania się w tym zakresie rozwiązaniami określonymi w art. 803 k.c., właściwymi tylko dla określonych zobowiązań spedytora. Co istotne zakwestionowana została takze koncepcja liczenia początku biegu terminu przedawnienia, która związana byłaby z terminem niezrealizowania obowiązku z umowy spedycji przez spedytora (termin zapłaty przewoźnego), bowiem prowadziłaby ona do przedawnienia roszczeń, zanim one by w ogóle powstały.

Rafał Feldo

Radca prawny, należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

2018 Rafał Feldo

 

Działalność zawodową Rafał Feldo prowadzi od 2000 r. pracując w kancelarii adwokackiej, a następnie radcy prawnego. Od 2002 r. radca prawny Rafał Feldo współpracował...

adres icon contact

ADRES

00-508 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12

phone icon contact

TELEFON

tel. 604 919 411
tel./fax: (22) 621 87 30

mail icon contact

E-MAIL

e-mail: radca@feldo.pl

Copyright © 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Feldo. Wszelkie prawa zastrzeżone.