00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12 Telefon - Radca Prawny Rafał Feldo tel. +48 604 919 411 Radca Prawny Rafał Feldo Warszawa e-mail: radca@feldo.pl

Akcyza od energii do odzyskania przez producentów - roszczenia dla odbiorców energii

 

  • art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej nie stoi na przeszkodzie zwrotowi nadpłaty w podatku akcyzowym, także wtedy, gdy ciężar podatku poniósł nabywca opodatkowanego towaru;
  • zwrot nienależnie pobranej akcyzy należy się temu, kto ten podatek zapłacił, nawet jeśli przerzucił on ekonomiczny ciężar podatku na konsumenta. Fakt, że podatnik nie został „zubożony” koniecznością zapłaty nienależnego podatku, nie może go pozbawiać prawa do dochodzenia jego zwrotu.

Potwierdzone tym samym zostały tezy z “Komentarza o podatku akcyzowym” autorstwa Katarzyny Feldo, że obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tego tytułu nie powstanie zatem tak długo, jak długo energia elektryczna nie zostanie dostarczona odbiorcom finalnym. W tym sensie, przepis art. 21 ust. 5 Dyrektywy energetycznej należy uznać za jasny i precyzyjny.

Potwierdza to możliwość zarówno dochodzenia zwrotu nadpłaconego podatku akcyzowego przez producentów energii, jak i możliwość dochodzenia przez odbiorców końcowych lub dystrybutorów równowartości takiego podatku akcyzowego zapłaconego w cenie za dostarczoną energię elektryczną. Zapraszamy do skorzystania z fachowego doradztwa Kancelarii w tym zakresie.

Rafał Feldo

Radca prawny, należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

2018 Rafał Feldo

 

Działalność zawodową Rafał Feldo prowadzi od 2000 r. pracując w kancelarii adwokackiej, a następnie radcy prawnego. Od 2002 r. radca prawny Rafał Feldo współpracował...

adres icon contact

ADRES

00-508 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12

phone icon contact

TELEFON

tel. 604 919 411
tel./fax: (22) 621 87 30

mail icon contact

E-MAIL

e-mail: radca@feldo.pl

Copyright © 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Feldo. Wszelkie prawa zastrzeżone.